21:12 | دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
اطلاعیه ها و اخبار مهم
پیام هفته
In a world where everyone else is learning, if you don’t take your learning seriously you will fall behind.در دنیایی که همه درحال یادگیری هستند،اگرتویادگیری را جدی نگیری ازدیگران عقب خواهی افتاد- زبانسرا کرامت  ::                                  راز اینکه پیشرفت داشته باشی این هست که باید شروع کنی- زبانسرا کرامت The secret of getting ahead is getting started   ::                               نکته های کلیدی ورزش در ماه مبارک رمضان: سعی کنید برنامه ورزشی را زیاد شلوغ نکنید،حرکتهای شدید را با فاصله زمانی انجام دهید،اگر احساس سرگیجه و ضعف دارید، ورزشهای سبک را انتخاب کنید و سحری خوردن را فراموش نکنید  ::                               امروز یک یادگیرنده هستی، برای اینکه فردا یک راهبر باشی- زبانسرا کرامت. Today a reader, tomorrow a leader   ::                               صوم شهر رمضان فانه جنة من العقاب... روزه ماه رمضان سپر عذاب است.خطبه 110  ::                               
ورود کاربران