19:55 | جمعه 30 فروردین 1398
کتابخانه
سخن روز
حضرت محمد (ص) فرمودند : هر كس به نيازمند كمک كند و با مردم منصفانه رفتار نمايد چنين كسى مؤمن حقيقى است.
 
نمایش IP بازدیدکنندگان
مناسبتها

برگزاری کارگاه سواد رسانه ای

 
کارگاه سواد رسانه ای توسط علی محمدی ، دانش آموخته مطالعات فرهنگی، استاد و معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
 

 
 به گزارش مسئول فضای مجازی زبانسرای کرامت، کارگاه سواد رسانه ای در روز دوشنبه مورخ 16مهر ماه 1397 با هدف ارتقاء آگاهی والدین و راهکارهای برخورد صحیح با رده سنی نوجوانان درحوزه سواد رسانه ای  با حضوراولیاء با برگزار شد و مفهوم سواد رسانه‌ای، عناصر و ویژگی‌های آن، مهندسی پیام، مخاطب فعال در رسانه‌های نوین، مزیت‌های آموزش سواد رسانه‌ای برای مخاطبان، نیاز به سواد رسانه‌ای در فضای رسانه امروز،از محورهای آموزشی کارگاه مذکور بوده است.
مجنونیان مدیرزبانسرای کرامت خاطرنشان کرد، کارگاه آموزشی با همین عنوان با حضورزبان آموزان نیز در هفته آتی برگزارخواهد شد.
   1397/7/22 13:30