23:25 | دوشنبه 27 خرداد 1398
کتابخانه
سخن روز
حضرت محمد (ص) فرمودند : هر كس به نيازمند كمک كند و با مردم منصفانه رفتار نمايد چنين كسى مؤمن حقيقى است.
 
نمایش IP بازدیدکنندگان
مناسبتها

دوره ضمن خدمت همکاران دارالقرآنبه گزارش  مسئول فضای مجازی دارالقرآن امام مهدی (عجل ا...تعالی فرجه الشریف)  دوره آموزشی  با عنوان  اخلاق  معلم در قرآن و روایات  و تاثیر  تربیت نفس در انتقال مفاهیم دینی  و با حضور کلیه  همکاران  در روز پنج شنبه 97/10/13 و با دعوت از استاد ارجمند  سرکار خانم دکتر نیلچی زاده برگزار شد . شایان ذکر است ضمن بیان نکات کلیدی و بسیار مهم  و کاربردی  هر یک از همکاران ، مطالبی  در راستای تربیت نفس  توسط استاد محترم به همه مستمعان  هدیه شد.
 
   1397/10/22 09:33