08:05 | یکشنبه 29 مهر 1397
کتابخانه
سخن روز
حضرت محمد (ص) فرمودند : هر كس به نيازمند كمک كند و با مردم منصفانه رفتار نمايد چنين كسى مؤمن حقيقى است.
 
نمایش IP بازدیدکنندگان
مناسبتها
راهکارهای علاقمند کردن فرزاندن به مطالعه توسط والدین
جهت مشاهده کلیک کنید


1396/10/17