14:37 | یکشنبه 02 اردیبهشت 1397
کتابخانه
سخن روز
حضرت محمد (ص) فرمودند : هر كس به نيازمند كمک كند و با مردم منصفانه رفتار نمايد چنين كسى مؤمن حقيقى است.
 
نمایش IP بازدیدکنندگان
مناسبتها

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :