23:35 | دوشنبه 27 خرداد 1398
کتابخانه
سخن روز
حضرت محمد (ص) فرمودند : هر كس به نيازمند كمک كند و با مردم منصفانه رفتار نمايد چنين كسى مؤمن حقيقى است.
 
نمایش IP بازدیدکنندگان
مناسبتها

کلاس آموزش ضمن خدمت همکارانبه گزارش مسئول فضای مجازی دارالقرآن امام مهدی (عجل ا...تعالی فرجه الشریف) روز پنج شنبه 9 /29/97 جلسه آموزش باعنوان ((تداوم یادگیری،ارتقاءکیفیت آموزش ویژه همکاران قرآنی)) در راستای توانمند سازی و افزایش و انسجام پیش دانسته ها با تاکید بر روشهای نوین تدریس، برگزار شد. همه ی همکاران با توجه به کتاب ((روش تدریس قرآن))یک نمونه تدریس با روشهای مختلف ارائه نمودند و در نهایت جمع بندی مطالب توسط مدیر ومعاون آموزش انجام شد و برنامه ترم زمستان به اطلاع همکاران رسید. لازم به ذکر است این جلسه دردومرحله 7 الی 8:30 صبح و 12 الی 17 برگزار و با پذیرائی صبحانه ونهار واقامه نماز همراه شد. شایان ذکر است همکاران ارجمند از ساعت 8:30 الی 12 در جلسه شورای عمومی موسسه حضور داشتند.
   1397/10/9 10:37