01:16 | شنبه 19 آذر 1401
نمایش IP بازدیدکنندگان
مناسبتها
آیا تاا کنون جهت دریافت اطلاعات به وب سایت کتایخانه مراجعه کرده اید؟
بلی
خیر

در صورت مثبت بودن پاسخ به سوال فوق، آیا نحوه دسترسی به اطلاعات و جامع بودن آنها رضایت بخش است؟
بلی
خیر

کدام بخش از وب سایت کتابخانه کاربردی تر است؟
جرعه ای از کتاب
دوره های آموزشی
دانلود کتاب

فایل های آموزشی موجود در سایت تا چه اندازه ای در افزایش میزان آشنایی و سهولت جستجو در پایگاه های اطلاعاتی اثر بخش بوده اند؟
خیلی خوب
خوب
ضعیف
خیلی ضعیف

آیا گرافیک صفحات و تصاویر به کار رفته در سایت کتابخانه از نظر شما مناسب است؟
خیلی خوب
خوب
ضعیف
خیلی ضعیف