07:12 | یکشنبه 29 مهر 1397
کتابخانه
سخن روز
حضرت محمد (ص) فرمودند : هر كس به نيازمند كمک كند و با مردم منصفانه رفتار نمايد چنين كسى مؤمن حقيقى است.
 
نمایش IP بازدیدکنندگان
مناسبتها
نحوه ارائه مطالب و اطلاعات جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

مطالب تا چه حد کاربردی هستند؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

میزان معرفی منابع و ماخذ را در رابطه با زبان انگلیسی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

تا چه حد پیشرفت آموزشی و اطلاعات پیرامون زبان خود را نتیجه مطالعه محتویات آموزشی سایت می دانید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

اخبار و اطلاع رسانی درباره دوره ها و زمان ثبت نام و آغاز و پایان ترم ها در وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف