20:21 | یکشنبه 01 مهر 1397
اطلاعیه ها و اخبار مهم
پیام هفته
حضرت علی (ع): کاش میدانستم کسی که از علم بی نصیب مانده چه چیز به دست آورده است. و آنکس که از علم بهرهمند شده چه چیز بدست نیاورده است .  ::                               
ورود کاربران